Generatory piany Flexi Foam

Home  >  Oferta  >  Taktyczne wentylatory nadciśnieniowe  >  Generatory piany

Generatory piany Flexi Foam

System FlexiFoam jest idealny do działań, w których konieczne jest zalanie pomieszczeń lub pokrycie pianą większych obszarów. Wytwarzanie piany odbywa się bezpośrednio w miejscu pożaru. W porównaniu z konwencjonalnymi wytwornicami piany, nie występuje nieefektywny i autodestrukcyjny transport gotowej piany do miejsca pożaru. Ponadto FlexiFoam może działać bezpośrednio w obszarach wypełnionych dymem. System nie wykorzystuje powietrza z otoczenia; czyste powietrze do wytwarzania piany jest doprowadzane kanałami przez wentylator. Dym nie wpływa na jakość piany.

Po umieszczeniu na miejscu pożaru nie ma już personelu w niebezpiecznym obszarze potrzebnym do działania. Nawet gdy FlexiFoam jest całkowicie pokryty pianą, wytwarza pianę w sposób ciągły i chroni się przed ogniem. Wydajność powietrza wentylatora może być kontrolowana przez prędkość obrotową silnika, a tym samym współczynnik rozprężania może być regulowany w sposób ciągły.

Podczas pracy z drabiną obrotową piana jest wytwarzana bezpośrednio na platformie. Świeże powietrze i środek gaśniczy są podawane przez linie wężowe umieszczone na drabinie. Dzięki temu możliwe jest wytwarzanie piany na większych wysokościach lub w obszarach zadymionych i zalewanie miejsca pożaru bezpośrednio z góry.

Urządzenie FlexiFoam jest podłączone za pomocą węży wentylacyjnych i odpowiedniego reduktora kanałowego do wysokowydajnego wentylatora. Węże wentylacyjne są odporne na temperaturę do 180°C, a dzięki wewnętrznemu chłodzeniu świeżym powietrzem umożliwiają pracę w pobliżu miejsca pożaru. Mieszanina wodno-pianowa jest dostarczana za pomocą standardowych węży pożarniczych i istniejących systemów wstępnego mieszania.

M-L2

M-L 4

M-L 4/8

Generator piany lekkiej FlexiFoam

Zakładanie przystawki FelxiFoam

Generator piany lekkiej FlexiFoam

Wytwarzanie piany lekkiej przez wentylator z użyciem przystawki FelxiFoam