KAPTURY UCIECZKOWE

Home  >  Oferta  >  CBRN  >  Kaptury ucieczkowe

Kaptury ucieczkowe ILC Dover z wymuszonym obiegiem powietrza zapewniają ochronę przed szerokim zakresem zagrożeń, w tym tlenkiem węgla.

SCape® CO/CBRN30 zapewnia 30-minutową ochronę przed tlenkiem węgla oraz zagrożeniami CBRN (chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi).